Podziękowanie dla Parafii

Ośmielam się do Was pisać, by Wam podziękować, by powiedzieć z głębi serca płynące, nasze „Bóg zapłać”.

Opole, 14 czerwca 2022 r.

 

Czcigodny Księże Proboszczu,

Drodzy nasi Dobroczyńcy!

 

Ośmielam się do Was pisać, by Wam podziękować, by powiedzieć z głębi serca płynące, nasze „Bóg zapłać”. Nie sposób bowiem wyrazić Wam inaczej naszego głębokiego szacunku i naszej wdzięczności za okazaną nam życzliwość i wielkoduszną pomoc.

W naszej seminaryjnej wspólnocie zdajemy sobie doskonale sprawę, że na Waszej ofiarności, na Waszym dobrym sercu zbudowany jest i stoi nasz dom, dom uczniów Jezusa. Nam jako przełożonym seminaryjnym zależy, by nasi podopieczni mieli to, co ważne i konieczne do przygotowania się do posługi kapłańskiej i normalnego życia w seminarium. Dziękujemy za pomoc w zadośćuczynieniu temu pragnieniu.

Mieliśmy okazję w sposób bezpośredni doświadczyć gościnności Waszych duszpasterzy i Waszej ofiarności w związku ze zbiórką w Waszym dekanacie. Jesteśmy Wam i Waszym Duszpasterzom ogromnie wdzięczni za okazane zrozumienie i bardzo konkretną pomoc finansową dla nas. Uznajemy ją jako świadectwo Waszej wielkiej odpowiedzialności za dzieło powołań w naszym Kościele diecezjalnym. Dziękujemy za Wasze ofiary nadal prosząc o modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich, równocześnie zapewniając o naszych modlitwach za Was we wspólnocie seminaryjnej.

Niech Pan darzy Was swoim błogosławieństwem we wszystkich Waszych poczynaniach. Przyjmijcie od całej wspólnoty seminaryjnej jak najlepsze życzenia wielu łask Bożych, radości i pokoju. Niech Jezus Chrystus, Boży Syn, umacnia Wasze serca swoimi darami w trudach codziennego życia oraz obficie obdarza Was swoją mocą i pokojem.

 

W imieniu alumnów, profesorów i przełożonych Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.

 

Rektor WMSD

ks. dr hab. Andrzej Anderwald